Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

D E

OUDEN VAN DAGEN.

Te rug zien naar het voorig leven. Drie levenstijden. Ouderdom. Bezwaar tegen Bejaarden. Drie bejchuldigingen. Raad tegen lichaams en ziels gebreken. Verkeering. Middelen tot vrolijkheid. Troost. Genoeglijke Bepeinzingen. Mes in orde brengen. Aangenaame Zamenfpraaken. Sterven, de een vóór de andere. Troost daartegen. Moedeloosheid. Klagten opheffen. Einde.

"Vaders en Moeders , Hoofden der Huisgezinnen , meer dan immer eerwaardig wegens uwen gevorderden leeftijd ! Hij, die het vermaak hadt U zo lang te onderhouden over veele gewigtige dingen, welke konden dienen, om U en uw Huisgezin gelukkig te maaken, verbeeldt zich thans , dat gij tot het einde uwes levens nadert: des wil hij , voor de laatfte reis , tot U fpreeken , en dan affcheid neemen. Gij zijt, mijne geëerde Vrien¬

den! jong geweest, en hebt nu eenen hoogen Kk 4

Sluiten