Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. vii

riên> dan die 'er aanleiding toe gaven» en van de eigentlyke oirzaak myner berispingen onkundig, uit eene overhaaftige befchouwing my denkbeelden te laste leggen, die ik nimmer heb gehad j en ook geenszins daar in te vinden zyn.

Het Werkje over den Lugtweegkun» éigen Bol (*)> te Rotterdam uitgegeven , kreeg ik niet te zien, voor dat reeds vericheide Bladen der gedagte Befchryving gedrukt waren, en ik my met de Vertaaling druk bezig vond* Hetzelve doorbladerende bevond ik» dat het Werk van den Heer F au jas niet alleen voor een gedeelte daar in gevoegd, maar ook grootelyks met klein-achtingé befchouwd en inzon» derheid de Machine van den Heer MoNTGOLPiëR in den uiterften Graad veracht ware. Terwyl nu, lang te vooren, reeds in de Nieuwspapieren

de

Noorden, Stads Medfciüa: Do&or te Rot» terdam, 1784»

* 4

Sluiten