Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. s6 i

Mietje.

Had de Prins dan iemand die hem opvoede? Vader.

Toen ter tijd niet meer, maar te vooren eer hij «og meerderjaarig was , wijl zijne Ouders vroeg gefrorven waaren. —

Pietje. Wie was die Opvoeder ?

Vader.

Dit was de Hertog van Wolfenbuttel, die de» Prins in alles moest onderwijzen , betreklijk het beftuur van dit Land , zoo lang hij minderjaarig was, op bevel van de provinciaale Ilegeering, of haar Hoog Mogende; en daar men begreep, dat deze Hertog, een fchadelijk mensch was voor deze Republiek, is dezelve dit Land ontzegt geworden. £ Zie Aigem. Lesringen Letter (g) ] Mietje.

Hoe ging het toen verder met ons Vaderland? Vader.

Men kon de menigvuldige klagten der Kooplieden, niet langer verdooven, en men befloot, eenige Oorlogfcheepen in gereedheid te brengen; — de Prins kreeg orders om dezelve te doen uitvaaren; — dit echter duurde nog al een geruimen

tijd,

Sluiten