is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacoba van Beieren in vyf boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo2 JACOBA van BEIEREN.

Daar Ma haar den troost der zagtste vriendfchap biedt: », 'k Zag uw grootmoedigheid zoo vaak het leed verachten, CZoo fpreektze,) cn droogt ontroerd haar ftille tranen af, Hou moed, myn Zielsvriendin! kan niet de kans verkeren? „ De blyk van heldentrouw, die korts uw leger gaf, Doet u veilige eerlang weêr roemryk triumferen!... „ Schoon thans Bou gonjem macht den vlootling overwon, „ Geen nood; hy moest die zege ook duur genoeg betalen:

Myn dierbre! al bewolkt uw heldre gloriezon, t. Zy zal met fchooncr glans, met nieuwen luifter pi aaien.'!

Bourgonjen hoorde naauw het vleijende gerucht Der overwinning, of hy voelt zyn hart ontvonken,

Zyn trotscheid groeit, hy dreef zyn vyand op de vlucht, Hy doet zyn helden met den zwier der Riddrcn pronken.

Dan, wrevle dwing'and! vlei u nog met de eerkrans nieta Waan niet dat Batoo, kroost nog moedloos neer zal knielen;

De waare dapperheid, in Hollands ttaatsgebied Geteeld, wekt in den nood nog edle dappre zielen !....

Myn jonge krygsheldin, door tegenfpoed beftreén, Ziet '« lands belang op nieuw haar wyze flaatzorg vergen, Daar Utrecht kerkvoogd, in de grootste moeijelykheén, Haar trouwen byftand biedt en 'sdwinglands wraak durft tergen.