Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartigheid en rondborstigheid. 33

Van hunne minderen, kunnen geen rondbordigc raadslieden dulden, — die moeten verwyderd en van hun afgehouden worden. En dit werk is de taak van die lafle eigenbelangzoekers, die enkel, het ga hoe het wil, hun voordeel bedoelen en groot zoeken te worden. En deeze zyn de waare dubbelhartigen! Zy, die ik del

tegen over de rondborftigen. Die verdervende menfehen die zich bedekken, daar zy naakt behoorden uit te komen : Die veinzen en vleijen wanneer het op waarheid fpreeken aankomt: Die bewimpelen en draaijen daar de zaak eischt en het belang der maatfchappy vordert, voor haare rechten te pleiten : Die vreezen ongenoegen te zullen verwekken daar geen vrees hen behoort te weerhouden : Die alleen bedacht op eigen belang niets bedoelen dan hunne hoogheid op den val van anderen te vestigen, of op de puinhoopen van een zinkend en verwoest wordend' Vaderland te bouwen. In dén woord zy zyn het die juist fpreeken daar zy moeden zwygen, en zwygen daar zy moeden fpreeken: — Die nimmer hunne waare gedachten zeggen, . maar deeds hunne taal leiden naar de verderfelyke uitzichten die zy hebben.

Deeze weinige trekken zyn genoeg om openhartigheid en rondbordigheid te onderfcheiden. Het geen volgen moet zal tot nadere opheldering daar van kunnen dienen. Ik gaa hierom, zonder my verder op dit duk in te laaten, over, om te doen zien, wat misbruik van openhartigheid en rondbordigheid gemaakt kan worden, zo door hem die openhartig of rondbordig is, als door anderen die met hem omgaan.

Het is zeker dat hy die weet dat zyn' aart openhartig of rondbordig is , zich niet te veel aan deeze neiging moet toegeeven, om door onvoorzichtigheid geenverach-

wysbe g. II. D. C ting

Sluiten