is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

SIS

Israëlitifche Propheeten kan uit hoofde, dat thans niets dergelijks gebeurt, niet ontkend worden , V. 799.

Wonderen van des Menfchen Natuur: eene Oosterfche vertelling, IV. 942.

Wonderwerken, (aanmerkingen over de} waar van in de Heilige Schrift gewag gemaakt wordt, III. 713.

Woorden (wat tot het fpreeken van) vereischt wordt, V. 164.

Wot;w£i'man (aanmerkingen over fchilderftukken van) in de Gallerij te Dresden , I. 682-683.

Wreed , wat zulks in eenen wijsgeerigen zin en wat het in het gemeene leven betekent, V. 821,

Wreedheid onder fchijn van goedheid is onderfcheiden van en fnouder dan wreede goedheid^ V. 823.

,■" , welke waare goed¬

heid is, beftaat daadelijk en is het tegen overgehelde van wreede goedheid, welke laatfte altijd waare wreedheid is. V> 820. in de aanttek Goede wreedheid is zomtijds noodig, 830.

Wijn: (de uitvinding van den) eene Oosterfche vertelling, IV. 940.

Wijsgeer, (vergelijking van eenen) die om eenen hoogen earepost verzoekt, met eenen bédelenden goudmaaker, V. 777.

Wijsgeeren cn Priesters met elkandercn vergeleeken IV. 605.

Wijsgeerte van strato , V. C57-Ö58.

Wijsheid en Liefde Gods in het heilig beduur van het kwaad, zie Kwaid.

IJ.

IJoukg, (Stukken van e.) I. 133-148- 149-164. 313326. 461-474. 631-644. 759-826. 959-990. II. 107 -120.

Z.

Zandhopen: (uitvinding der)

zie Tijdtelling. Zedekutide, (twee hoofdrege-

len der prafticale) III. 38;-

384-

Zedelijke Verplichting : (over den grond der) zie Verplichting.

Zedelijk Gevoel i zie Gevoel.

Zeden: (over de uitwerkzelen der nieuwe Franfche Grondwetten op de) eene verhandeling van den Heer kecker, II. 213-238. en 553-562.

Zelfkennis, (over de) IV 835-336.

Zelfs-fpreeken (over het) der D'iofjlommen: zie de Artikels Doof/lommen en Spraak.

Zendelingen (de voordeden door de) aangebragt ter uitbreiding van de kennis in de Gefchiedenis der Natuur, I. 448-450. in de Geographie en Taalkunde, 450-458-

Zevental (aanmerking van den Grave bisaccioni , de werking van het) in de Napelfche beroerte betreffende ,

Zie ANIELLO.

Zieken (op welke wijzen men omtrent) wreedaartig goed zijn konne? V. 830.

Ziek-