is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlievende verlustigingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 MENGELING

Door deezen fchrandren jongeling, Wiens jeugd, met brandend zielverlangen, Haar gouden lesfen heeft ontfangen,

Beflist zy 't wigtig twistgeding. Va n a m s t e l eert der Wyzen fchriften,

Doch fteunt niet op hun bloot gezag.

Hy fielt de waarheid in den dag, En wraakt alle onbezonnen driften.

Dus bouwt de nyvre Lettermin, Aan billykheid en trouw verbonden, Grootmoedig op onwrikbre gronden:

Haar dingtaal neemt de harten in. 6 Zeevaart! zaagt ge u fel beledigd

Door 't fnood geweld der Roofharpy,

Gy ziet uw vryheid, koopvaardy, En glori thans naar wensch verdedigd.

Men flreev' gerust van ree tot ree! Gy brengt, mag 't Recht den fcepter voeren, In 't midden zelfs der krygsrumoeren,

Alom der volken welvaart mee. Men groet' nu ploos met zegezangen!

Hy volgt zyns Vaders roemryk fpoor,

Eb