Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurmisfen ta 1787 eöz. voorgmllsn\ Vf

Van het Wachthouden. Art. 1.

Elk Wacht zal gereekend worden in te gaan vai *c uur, waar op de Wacht word betrokken, en te eindigen op den tyd, wanneer de volgende Wachi ingaat.

it

De Wacht zal worden gehouden naar de rang der Espels, en ieder Espel verdeeld zyn in twee Wachten, de eene onder den Hopman, endean; dere onder den Vaandrig.

rit

Ieder Wacht zal dus beftaan uit den Hopman oÉ Vaandrig, een Sergeant, een Wacht-Gorporaal en veertien Schutters,

IV.

Éy vacatuure van een der Officiers plaatfen, 2aJ de andere Officier, 'c zy Hopman of vaandrig öök de andere Wachc moeten waarneemen* en aldaat het zelfde recht hebben, als op zyn eigen, tot dae die vacante plaats ■> weder vervuld zal zyn,

Vi

Ook zal de Burger Tamboer * benevens den Tamboer van het Espel, waar Uit 's nachts gewaakl moet worden, het zelve Espel 's nadetniddags moeten door trommen, niet laater dan vier uur te beginnen by des Vaandrigs huis, en aldaar ook weder te eindigen; of by vacatuure van het Vaandrigs plaats, te beginnen en te eindigen by 't huis van den Hopman; en zal de Burger Tamboer, voof dat de trom geroerd word, 'aan den Officier, voor wiens huis hy begint, moeten vraagea of 'ei iet* van deszelfs orders is.

xxxv. Deel, b yü%

Sluiten