Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelzangen, ï$t

Zegt juichend : o verheven Heer! Wij roe-pen met de cherubs, amen! Wat zou uw heerlijkheid betamen?

De hoogfte lof, en de eeuwige eer!

Gij toch! gij fchiep 't heelal uit niet! Uw wil doet alles Jiaande blijven; Wie kan de grote kracht befchrijven,

Die 't oog in 't kleinfie diertje .ziet»

Wij, die herfchapen tot Gods lof,

Vaak in dien cedlen plicht vertragen 5

Aanfchouwen naar ons welbehagen,

Gods heerlijkheid in 't minfte ftof,

Als we op den fraai herftelden kloot

Met Christus op de fchoonfle wijzen

God eeuwig door dit loflied prijzen;

Gij zijt in 't kleinfie ojièindig groot!

L 2 DE

Sluiten