Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

Gezangen,

Gij zijt wijs; maar als verleiding

om uw voet haar ftrikken zet, Zal uw Bondgenoot u fchragen

op 't vertrouwend fmeek gebed; Houd uw aandacht vast gevestigd

op uw ailerklaarften plicht. Op de zware ftraf bedreiging,

op den loon in 't eeuwig licht. Laat de liefde tot uw' Schepper

tot uw zelf en al uw zaad. Steeds u dringen om te ontvlieden

't aaklig fchriklijk zondig kwaad:

/«è^v

Hemelsch Heer! wat is het menschdom

dat gij dit zo hoog waardeerd! Met uw beeld en bondgenootfchap

nevens 't Englen heï'r vereerd!...

Juicht

Sluiten