Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< io })•

op 68,oco. daar bij gevoegd, maakt 175,000.; liet welk reeds meer dan de helft is van het door ons gefield getal. De drie volgende clasfen van ƒ1200, tot ƒ10,000, waarde fcedraagen 156,000; dceze clasfen, zal men mogelijk denken te hoog gefield te zijn; maar zoude dan ook het getal der bovenfle clasfen van ƒ 12,000, tot ƒ 100,000 niet te kleen zijn ? als wij die berekening op Groningen of het voormalig Stad en Lande of Leyden toepasfen, zal ze z*ker niet te hoog zijn in proportie van de populatie: maar alweder vooronderfteid, de berekening was te hoog gefield; men maake eens eene andere berekening; laat die eens 4^5 Miilioenen laager komen, door het geheel weglaaten van één van de middel clasfen, ('t welk waarlijk bijna oamogelijk is te onderflellen) dan zoude deze belasting voor het overige volgends onze berekening gefield zijnde, nog de importante fomma van ƒ14.000,000. opbrengen. Maar hoe men ook hier, zonder voorafgaand behoorehjk onderzoek, moge denken, de vraag is alleen: of de begrooting van de Contributie niet zoo gefield is, dat een ieder reden heeft daar mede te vreeden te zijn? als iemand, die een Huis bewoont van ƒ200. waarde ƒ4:10:0 jaarlijks betaalt; kan dan iemand, die een Huis van ƒ2000. bewoont, zig beklaagen, dat hij ƒ45:0:0 moet betaalen; die'van ƒ12000. ƒ270. en zoo ver volgends? En zo dit omgekeerd wordt, kunnen de onderfle clasfen zig met recht beklaagen, te veel in proportie van de bovenften te moeten betaalen; of kunnen de middelfle clasfen zich beklaagen? zo ja; kat dit veranderd worden, zoodanig, dat het evenredig zij; en als onze berekening dan bij onderzoek fout uitkwam, na het getal en de waarde der Huizen, wat zoude daar dan uit volgen?

Sluiten