Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AEN

F A N N Y.

N een , Fanny! neen — in al mijn druk —

Beroofd van 't lachende geluk, Dat bloemen ftrooide op al mijn wegen,

Denk ik aen roem of eerzucht niet;

Neen, nimmer klinkt mijn treurig lied Den lof van wufte menfchen tegen.

Mijn hart veracht den ijdlen fchijn, Die ons den nijd ten prooi doet zijn,

En geen, of luttel vreugd kan fchenken; Mijn Fanny! uw verheven ziel, Wie nu en dan mijn zang geviel,

Moest beter van zijn drijfveer denken.

B 5

Sluiten