Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T. vit

Die oefening, die 'thart verkwikt, Dat zich in al Gods wondcrwegen,

Met ftilte en onderwerping, fchikt In bittren druk of blijden zegen;

Die ocffning, o Welëdle Vrouw l h fieeds UW lust, uw welbehaagen;

En daarvan mag uw tecdre trouw. Uw echtgcluk, het kenmerk draagen;

Die oeffning doet U't Vadcrbud ,

in zijnen neêrgedrukten ftand,

Ook veilig ftellen in Gods har d.

De Godsdienst maakt ons 't Iiart genster.,

In 's aardrijks wisfclvalligheld; Ook dan wanneer ze, met heur zuster,

Defchoone Dichtkunst, ons geleidt, Om, God tot eer en lof, te zingen3

Naar eisch der kunfte, op juisteu toon? In heilige beijpiegelingen,

Van Gods gezairiienWonderzoon^ In liefde zoo uUftekend teeder: Hier bij zinkt alle zorg ter neder. En vindt men alle blijdfehap weder. —

« 4. Zie

Sluiten