is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 DE NATUUR EN WAARDE DER

tegen de weelde en tegen den wellust aan te

voeren ?

Ik beken , mooglijk heeft men hier en daar met vervoering van deeze Liefde gefproken —— maar weert een grondige Wijsbegeerte de vervoering voor de Deugd? (10) En als zodaanig merkte men haar aan.

Men

of het voor onzen natuurlijken toeftand niet voordeelig- zijn zoude, bij befluit vast te (tellen, dat de Vrouwen nimmer konden erven, en de Meisjes op geene wettige wijze eenige Huuwlijksgffte mede krijgen; ten einde hier door te bewerken, dat men sltijd naar zijn hart koos, en dus verdienfle en aanRekkelijkheid alleen fpreken liet. Zie hierover mira beau Monarch. Pruif. Tom. 5. p. 158. Welk eene verwarring! hoor ik hier de kinderen der achtiende Eeuw uitroepen. Ik bellis niets , mijn Vriend! ik wilde u alleen doen zien, dat de zaak in verfchil juist aan ieder als zulk eene groote chimère niet voorgekomen zij.

(lo^ Mag ik u hier een fchoon gezegde van j. j. kousseau aanbieden? ,, Fous aviez alors (zegt

bij tot iemand, dien hij te vooren eenigzins an„ ders gekend had) la candeur & Pinnocence du -,, jeune dge; vous étiez fufceptible d'enthoufiasme „ pour la vertu. Prenez garde que la manie de ,, la Philofophie ne vous dejféche le cocur. Ah! mon

ami , vous perdrez la fcnfibilité ,& vous n'acquer. „ rez peutêtre pas la raifon, que vous croyez dèja „ joféder. Lelt. de}.], kousseau, geplaatst voor

het