is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE BRIEF.

OVER HET NATIONAALS MIN* NEDICH T.

D ie Minneliederen, welke ieder Volk op zijn eigen hand bezit, waarin wel de waare Liefde fpreekt; maar de waare.Liefde naar het karakter, de begrippen en zeeden van ieder Volk in 'c bijzonder berekend, brenge ik tot mijne tweede klasfe: het Nationaale Minnedicht.

Ik zal hier kort kunnen zijn» om dat gij de meeste aanmerkingen en voorbeelden, die hier toe behooren, in het voorige Deel mijner Brieven reeds vindt. Herinner u wa£ ik van de Liefde onder de Bergfchotten, ten tijde der Ridderfchap en vervolgens , ge» zegd hebbe. De uit elkander loopende bijbegrippen, die bij de eigen gewaarwording der Liefde, in het Oosten, in het Westen, in het Zuiden, in het Noorden, gevonden worden; de verfchillende toon, die hier door in de Minnedichten van verfchillende H a Vol-