Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET BIJZONDER,

langrijkheid der Franfchen pleiten zult, en het eerfte verwacht ik dat gij ras zijn zult, om dat het waarlijk thans een, u ten eenenmaal onwaardig, vooroordeel zou zijn, langer tegen de werken eener Natie vooringenomen te blijven , met welke gij volftrekt niet bekend zijt, en wier fchoone voortbrengfelen naauwlijks, en dit nog maar zelden , met eenen enkelen blik door u verwaardigd wierden. Begin b. v. maar met t h e k l a , en zo gij bij de Franfchen een interesfanter Roman vindt, daar meer natuur in doorftraalt , meer nut uit te trekken is, zal ik mijn geheele proces verlooren hebben. — Adieu, lieve Sophië ! beken dat ik u een' langen brief gefchreven heb, vergeef 'er het drooge in, en geloof mij altijd als van ouds enz.

Sluiten