is toegevoegd aan je favorieten.

De zegepraal der menschlievenheid over de dweeperij en het bijgeloof, of De heilrijke vrugten der volksverlichting in Vrankrijk. (Een Fransche geschiedenis).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu, mijn lieve, mijn beste Vriendl betoon den gewigtigften dienst aan uwen

EDUARD.

Twintigste brief.

KARftL AAN K LAANTJE,

Ik heb een brief van Eduard ontvangen, waarbij hij mij ten fterkften aanmaant, om U over een zaak van zeer veel gewigt te onderhouden. Vermits ik niet weet, in hoe verxe deeze brief veilig in uwe handen komt, durf ik mij niet verder uitlaaten , offchoon Jufvrouw Geertruda , door wie gij hem bekomt, mij deswegens poogt gerust te Hellen. Ik heb tegen deeze uwe Vriendin van het /een noch ander gefproken. Mogt ik het geluk hebben, omU ten eerften over mijn last te onderhouden, 't zou mij bij uitftek aangenaam weezen. Maak mijn compliment aan uwe beminlijke Dogter Elize , aan wie ik, van wegens Eduard, al vrij wat te zeggen heb.

Ik ben, met grooten haast, enz.

p. s.