Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

Godsdienst niet te heilig is, om denzelven tot zijne helfche oogmerken te misbruiken.

Mondling zal ik u veele bijzonderheeden melden, waarbij gij belang hebt, die gij weeten moet.

Bezcf den toeftand van Klaartje! o! die ongelukkige Moeder! hoe veel is er niet noodig, om haar van de wanhoopigfte flappen te wederhouden! Robert is nog niet te rug. Men weet niet waar hij is. Hij zal gerechtlijk ingedaagd worden. Ik weet waarlijk niet, hoe ik dit ganfché geval zal aanéén, fchakelen. Ik heb er geen hoogte van.

Eduard! mijn Vriend! — ach! ik kan het u niet te dikwils toeroepen, — behoud uwe bedaardheid! bewaar uwe ftandvastigheid en volg de lesfen der Euangelifche Wijsgeerte! Hij is niet groot, die met gelaatenlieid de rampen te gemoete ziet, maar die ze met kloekmoedigheid verduurt en er zig boven verheft.

Eens komt er een tijd, beste Vriend! dat de lijdende Onfchuld zal zegepraalen ; dat de verdrukte Deugd, boven het leed verheven, de eeuwige , de volmaakte en ongeftoorde belooning zal genieten ! — die tijd is mooglijk nader bij, dan wij weeten. Ons ongeduld,

Sluiten