Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4C 25 D»

IX.

HET MOSSCHENNEST.

D e jonge sander had reeds eenige dagen geleden, agter aan zijns vaders huis, onder het dak, een mosichennest ontdekt. Hij maakte aan beide zijne zusters deze ontdekking bekend, en overleidde met lmr, hoe zij het zelve in hunne magt zouden krijgen.

'Er wierd gemeenfchaplijk befloten , om dezelve zoo lange met rust te laaten, tot dat de jonge moslchen veeren zouden hebben. Dan zou sander eene ladder zien te krijgen en het nest uithaalen, terwijle zijne zus« ters de jonge moslchen in haare voorfchooten zouden opvangen.

Toen zij begonnen te merken, dat de jonge mosfchen groot genoeg waren geworden, voerden zij hunnen aanflag uit. Tot hun overgroot vermaak, kregen zij vier van die onfchuldige diertjes in hunne handen. De ouden klaagden jammerlijk, dat ze zich zoo eensklaps van hunne jongen, die zij met zoo veele moeite hadden opgevoed, beroofd zaE $ gen.

Sluiten