is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 T00NEEL DER STAATS-

xxvm.

Afdse-

ling. IÖ09.

Beweegt de Staaten ten gunde van Hem,

gemeen vertrouwen te zullen erlangen. Genegen tot het opvolgen van dien Staatsregel , die hem , zonder iets te wagen , veel kon doen winnen, had hij zijne Gezanten naar her waards, den last medegegeven, om, bij de onderhandelingen, dit gewichtig ituk niet uit het oog te verliezen De gelegenheid echter , daar toe, werd, om ftaatkundige reden, verfchoven, tot na 't vastfteilen van 't Beftand ; dan de zwarigheden , welke tot dit uitftel aanleiding gegeven hadden, nu weggenomen zijnde, drong de Gezant des Franfchen Monarchs, ernftig aan, om Prins Maurits fchadeloos te ftellen ,

we-

(rf) Zie hier vooren, bladz. 204. in de Noot.

Huis vin Oranje , over 't welk zig te wreeken, de Amerikaan/ene Oorlog , aan de Loevefieinfc/ie Factie, heerlijk . in de hand werkte , toen men dacht van aau den kant van Engeland , minder te moeten vreezen. Ik zal te zijner tijd doen z\en,dat de grond onzer laatfte Onlusten, reeds gelegd werd, onder de Regeering van Prinjes Anna , maar dat men , door de gunftige omftancügheden , waarin de Ilepubüjk zig, daarna , eenige jaaren heeft bevonden , buiten de mooglijkbeid geweest is , zijn ge" vaarlijk Ontwerp te voltooijen.