Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98* PRIJSVAARZEN.

6 Heilrijk doel, eêiaartig poogcn!

Wie twijffelt of dit God bekoort? Dan , waar is ftcrflijk kunstvermogen

Tot grootfeher taak ooit aangefpoord? Heft juichende aan, gij hemellingen! Mogtge eens van 't Euangelie zingen, Zingt, zingt nu zijn verhevenheid; Gewis, onvolgbre zangkoraalen Van Salems hoogde vreugdezaalen! Dces' zangftof fchijnt voor u bereid.

Ja, Cherubs! Serafs! laat uw toonen

Weêrgalmen door het hemelhof! Maar zangers die op aarde wooncn

Schiep ook jehova tot zijn' lof. Wilt dan onze onvolmaakte zangen Door 't vlekkelooze lied vervangen

Datge eenmaal zongt in Efratha! Ach! mogt ik thans eens de echo hooren Uit de eeuwigblijde hemelkooren,

Den weerklank van 't Haleluja!

ó Gij!

Sluiten