is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELSPREKENDHEID. ?l

zeiven zeeghenen. Dan, fy den Vorfte! dien, als eenen oolyken hooveling, van "t hare magh, teeghens zyn hare te fpreeken, en, om verganklyke gunft, zyn' eighen' eer, neevens 't gemeene belt, met vlaayen, te verraaden. Godt laate my nem. mer zoo wydt van de Duitfche afkoomft veraarden. Maar is dit in den groenen houte gefchiedt, hoe wil 't den dorren gaan? Dus fpringc meri met de Neêrlanders om; die, cedtverwanten van den Spanjaart, onderzaaten van eenen zeiven Heere, hem voor fchildt en fpeer gedient, het huis met buit en vyands vaanen vervult hebben. Dat hy u nu, die hy voor vreemdelingen fcheldt, beleefdelyker handelen zal, laat het u niet voorftaan. Thans, thans, (gelooft het) zuk ghy 't gerit van ruiters en knechten in 't ingewant des heilighen Ryx hebben, en,' eeven als in Neer* landt, uw akkers tot galgevelden, uw' fteeden tot kerkhooven, uw flooten tot bekkeneelsvaaten zien maaken. Oft waakt op , en zyt 'er voor. Heeft Kaizar Karei, als hy op 't naafte dacht te weezen, en uw' vryheit by de keel te houden, Zich op 't veerfte bevonden; ghy zult Alvaas wel meefter worden. Zyn' Spanjaarden hebben t' oover aan 't b^zetren der fteeden. Zyn' lealiaancn zyn weinigh. Zyn' Duitfchen, wen zy uw vendels zien vlieghen, zal 't geweer uit de vuift vallen. Sterk, daarenteeghens, en trouw zal on/.e heir zyn. De grensvolken leggen op hunne lui a, E 4 om