Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 BESCHRYVING DER STAD MACAO. agt stuks metaal kanon, waar van een zeer groot is 't geen ook afzonderlyk ligt beneden aan den voet des muurs; het vierde bolwerk was voorheen aan den noordwesthoek der stad, naar den kant van 't groene eiland, doch het zelve is thans niet meer in staat van verdediging Van de batteryen is die van st. Juan, de voornaamste, dienende ter verweering van de Porto del Campo of st. Lazaro , en belegd met drie metaalen stukken • de overige niet van naby beschouwd hebbende, zal ik onaangeroerd laten.

(Het vervolg hier na.)

Sluiten