Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAAKEN. 27

het grondstuk van den Bek omtrent Rolrond hebben , schielyk in eene scherpe punt uitloopende; en in zulken , die eenen Elswyzen Bek hebben, waarvan het grondstuk boven aan Driehoekig en van onderen Scherp is. 281

Muziek , derzelver waarde. II 500 Wat men van de genezing der Tarantula door dezelve hebbe te oordeelen. 502. Zy is het voornaamste en wezenlykste Deel van de Leer der Geluiden. 447. Theorie en Praktyk der Muziek worden zelden in denzelfden persoon gevonden. 466. Samenstemining en wanstemming wat in dezelve zoo genoemd wordt. 467

Muziek - Instrumenten. Natuur van derzelver onderscheidene soorten beschouwd.

II. 476 Muzikale Klanken, wat men

zoo noemt. II. 467 Myopes. Zie Byzienden

N.

Naaldvisschen maken den laagsten schakel in de keten der Fisscben uit. Zy komen na aan de Insekten. III.

314

Nadir, een der Polen van den Horizon. Zie Horizon.

Nagt en Dag, onderscheid in dezelven ontstaat uit de Dagelyksche Beweging der Aarde om haren As. I. 68. Zie Dag.

Nagtegaal behoort tot de tweede soort van Musschen,

III. 282

Nagten en Dagen. Zie Dagen.

Nagtscbade. Zie Geitenmelker of Dagslaap.

Nagtuil. Zie Katuil.

Naphtha , eene vloeibare , tof die men gevoeglyk tot het Jodenlym kan brengen. III 388

Natuurlyke Historie , derzelver Beschouwing is aangenaam en nuttig. III. I Orde, welke men in dezelve gevoeglykst volgt. ibid. 2

Natuurlyke Voortbrengsels worden talryker naar mate zy eenen minderen trap van volkomenheid hebben , gelyk blykt in de' Visschen. III 307

Negers of Zwarten van Afrika, hoe zy verschillen van die van Asia. Zie Afrikaansche en Asiatische Negers. Zy zyn meest Afgodendienaars. III. 152 Berigt wegens de Blanke Negers. 162. Gissingen wegens de Oorzaaken van hunne Kleur ibid. enz.

Netvlies is het voorname Werktuig van het Gezigt. II. 424.

Neus is het Werktuig van den Reuk. III. 144.

Neusgaten brengen mede iets toe tot het voortbrengen en vormen van dierlyke Geluiden. II. 511, enz.

Nevel. Zie Mist.

Nieren behooren tot de voorname Werktuigen des Levens. III. 142

Nonius, aan den Barometer gevoegd : dezelfs gebruik. I. 408

Noorderlicht ontstaat, wanneer de Dampkring met Sul-

Sluiten