Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 GEDAGTEN OVER DEN NYD. wordt t'eenemaal verdoofd door den dood van zynen vyand: de wrok des nydigaarts overleeft zyn voorwerp; hy benydt den goeden naam , welken de gestorvene agterlaat; hy benydt hem de traanen zyner weduwe, 't geluk zyner kinderen, de agting zyner vrienden, de lofspraaken der onpartydigen, ja zelfs de staatelykheid zyner uitvaart.

  Het oor der afgunst hoort alles, " (zegt de wyze man;) dikwerf, (geloof ik,) meer dan gezegd wordt; het welk de verkeering met hun, die 'er mede besmet zyn, des te gevaarlyker maakt.

Het oog des nydigaarts is geduurig gevestigd op het voorwerp, dat hem ontrust. Hy kan zelfs, wanneer by zyn gezigt daarvan poogt af te wenden, niet nalaaten 'er van ter zyde op te loeren, gelyk de duivel op het eerste menschenpaar.

De nyd gaat misschien, gelyk de logen en ondankbaarheid te sterker in zwang, omdat 'er door geene menschelyke wetten straf op gesteld is. Dan hoe haatelyk moet ieder wys en deugdzaam mensch zulke zonden agten, die, boven het bereik van menschelyke straf, en aan 't regtvaardig oordeel van God zelven overgelaatcn zyn!

Sluiten