Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

De klagt van Dina, dochter van Aartsvader Jacob.

Bladz. 399

Morgengedachten, naar het Hoogduitsch van Haller.

405

De Eik en de Eikel, of onderzoek over de uitvindingen der Ouden en die van laatere tyden. 408 Beschryving der Spaansche Stierengevechten, door den Heer Twifs. , . . 423

Eleonora, of de getrouwe echtgenoote. . 431 De rechtmaatige beslissing. Een zedelyk verhaal. 439 Losse gedachten over verscheide onderwerpen, door den Heer Gray. . . 444

Het Karakter van een' Lasteraar. . . 447 De waare Wysbegeerte bevordert geenszins het Ongeloof. ■ ' . . . . . 449 Beschryving van Amerika, door den Heer Robertson.

462

Natuurlyke Historie van de Krokodil. . 470

Byzonderheden van Filips den tweeden, Koning van Spanje, voornaamelyk betreffende deszelfs huwelyk met Maria, Koningin van Engeland. . 479

Byzonderheden, betreffende John Harrison, uitvinder van de Tydwyzers , dienende om de lengte op zee te bepaalen, als mede van den samengestelden slinger .... 490

Proeve over het zintuig van het Gehoor, door den Graave van Chesterfield

Karakter van Monsieur Bref. ■ . . 499

De troostelooze Weduw. . , , 507

Aanmerkingen over de heerschende Modes. 514

Gedachten over den Nyd . . . jig

Sluiten