is toegevoegd aan uw favorieten.

Bataviesche liederen voor de vrye Nederlanders, onder de spreuk Uit vryheid en vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ó Waarlyk groote Batavier* Beroemd van overoude tyden,

Blyf altyd moedig, vry en fier; Hoe zeer m'u grootheid möog' benyden,

Vrees nimmer voor een Dwinglands ftaf,

Maar fchü'd met roem zyn kluisters af.

Dan blyfe Gy eeuwig roemryk, groots Dan zal men in het laatst der dagen,

Nog zeggen „ In den bangften nood

:, Stond nooit de Batavier verflagen;

» Hoe ook het onweer woeden mogt9

■> Of Tiranny hem rampen wrocht?