Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

nomen. Na den eerehoed ontvangen te hebben , werd hem het opzicht over de letteroeffentngen van Karei van Bourbon en Karei van Lottheringen toebetrouwd; en 't blykt, dat hy reeds, voor 't verkrygen van de waardigheid des doétoraats, leermeefter geweeft is van Antony van Bourbon, Hertog van Vendóme en naderhand Koning van Navarre, [Vader van Hendrik den IV. Koning van Frankryk.] Ten zelfden tyde werd hy ook Hoogleeraar in de Godgeleerdheid. Men weet den juiften tyd niet, waarop hy voor 't eerft aan het Hof verfcheen; maar dit is zeker, dat hy eerfte Aalmoezenier van Hendrik den Ü. van Frankryk geweeft is, en door dien Vorft eerlang tot zynen Biechtvader benoemd werd. Ook is hy Biechtvader geweeft van Catharma de Medicis. Men kan hieromtrent aanmerken, dat het geenzins 't Geweten van gemene üeden was, k welk hy te bellieren had. In

den

Sluiten