is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 123

geeringe, van zins was te begroeten (*). On-

dertusfchen kon bij, zonder van fchaamte overdekt te worden, een Koning, zijn Bondgenoot en Schoonbroeder , niet in verlegenheid laaten. Hij befloot, egter , niet , Eduard hulpe te verleenen , eer hij zag, dat Frankrijk en Engeland het op zijne Staaten gemunt hadden. Deeze bijdand kon eene gelukkige afwending maaken: doch, dewijl de kanshachlijk was, deedt hij heimlijk vier groote Schepen te Veerc in Zeeland uitrusten , huurde veertien Schepen van de Oosterlingen , en fchoot den ontthroonden Vorst geld , om Volk tot het bemannen dier Vloote te werven. Deeze zwakke bijftand deedt eene uitwerking, die alle verwagting overtrof. Eduard , in Engeland aangekomen, zag, welhaast, een wispeltuurig en oproerig Volk bij menigte onder zijn dandaard. Hij leverde den Grave van Warwik flag, en deeze verloor de overwinning en het leeven teffens. Hendrik de VI, weder gevangen gezet, werd van kant geholpen (j-), Eduard, ten Throon herftcld, vergat in geenen deele de geenen, die hem ten diende geftaan hadden: den Heer van Gruithuizen verhief hij tot Graaf van Winchester, en gaf hem verlof, om het wapen van Engeland in écu derhoe'ken van 't zijne te mogen voeren. Hendrik van Borselen , die hem met de Zeeuwfche Vloot ten diende gedaan hadt, vereerde hij met de waardigheid

(*) Commines, Liv. III. Ch. VI. p. 170,171. (f) Rafln, Tom. IV. p. 257 264.

Carel

de I.