Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. a$

ren en opgevoed. Hij maande hun aan, bij den ouden Godsdienst te blijven volharden, de Bevelfchrifr ten tegen de Seclarisfen Hipt uittevoeren, en zorg te draagen , dat Grooten en Kleinen , zonder aanzien des perfoons , regt wedervoer (*). De Staaten beantwoordden dit vertoog met betuigingen van onderwerpelijkheid en trouwe.

Maar, dewijl zij niet konden twijfelen, of zij waren in kwaad vermoeden bij Philips vervallen , en het bij hun vast "ftondt, dat het uitftel van het wegfchikken der vreemde Krijgsknegten zo veel was als een verklaard oogmerk, om eene eigendunklijke Pcegeering op de puinhoopen van de vrijheid des Volks te vestigen, leverden zij hem een Gefchrift over met een tweeledig verzoek: het wegzenden naamlijk der vreemde Knegten en het weeren der Vreemdelingen uit de Regeering. Zij vertoonden de onvoegelijkheid van vreemde Soldaaten in dienst te houden , terwijl men de Landzaaten afdankte (f). Men verhaalt, dat de Koning, geftoordover deeze tegen verklaaringen , heenen ging , brusk den Staaten toegebeeten hebbende: Of zij hem, die ook een Spanjaard was, mede het Land wilden doen ruimen ? (§) Ondertusfehen zogt hij, twee dagen daar naa , hunne ongerustheid te verdrijven ip een breedvoerig antwoord, dea Staaten ter hand gefield, 't geen hier opuitliep:

m Dat

(*) Boe. I. B. bl. 14.

(f) Rem. a Roy la de Ref. v. Holland, 1559. ($) Burcund. Lib. I. p. 29.

Philips de II. van Spanje.

Eifchen der Staa:en.

Antwoordvan Philips.

Sluiten