is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iga GESCHIEDENIS

de won van de Inboorlingen, die hem voorheen met lijden mogten (*). Te Sneek kwam op de opgeruide baaren een Wieg aandrijven met een flaapend Kind , en eene Kat daar bij liggende (f). Huizen werden, door 't geweld der wateren , van de eene plaats op de andere gefehooven , moerige Landen vanééngereeren, met Huizen en al van hunne plaatzen gelleept, en elders aangezet. Een Boer te VolJenhoven zag zich, nevens de zijnen, met Huis, Stal, Beellen en eenige Boomen , omtrent een half mijl van zijne voorgaande woonplaats gevoerd (§). Deeze Storm en Overllrooming , welke in langduurigheid en uitgeltrektheid, als mede in fchrik en fchade, door het waterwee toegebragt, allen overtrof, die bij menfchen heugenisfe hier omllreeks voorvielen , fchreef het Bijgeloof toe aan de grnmfchap der Heiligen , wegens het mishandelen der Beelden en Kerken, hun gewijd , en meende hier voor genoegzaamen grond te vinden in den dag, op welken dat leedt aanving , den dag van Allerïieiligen : dan de Onroomfchen kenden de zalige Zielen vrij van wraakgierigheid , en zagen dit kwaad aan als een voorteken van naderende beroerten (**).

Andere voortekens van min bedrieglijke beduidenis konden hun die Volks onheilen duidelijker ipel-

len-

i £*) Hooft, I. D. bl.217.

(f) WlNSH. p. 55I.

(S) Rev. Davent. p. 420. (•••) Hooft, I. D. bl. 213,

Plltt.lPS

de II. van

Spanje.