Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 343

dewijl eenige Predikanten , van een openbaar ergerlijk leeven , Dronkaarts en Dobbelaars, omdat zij bekende Contra- Remonftranten waren , in hunnen dienst eu ftandpiaats bleeven , daar vtrftandige en voorbeeldlijk deugdzaame Mannen dezelve moeiten ruimen : dan zij fcneenen in 't bearip te (taan van den Heer Muts van Holy, één der Heeren Polityken op de Synode , die , kort naa 't afloopen van dezelve, één der veroordeelde Remonftranten te gemoete voerde : ,, Vorstius i.^ een goed Man: men weet op zijn ,, leeven niets te zeggen; maar de Kerk lijdt van nie,, mand meer fchade , dan van Lieden, die vroom van leeven zijn , om dat zij daar door bij de Ëenvoudigen inlluipen, en, onder dat dekzel, hunne ,, dwaalingen verfpreiden (*)."

De Contra-Remonffranten , door het verzenden hunner Partij, volftrekt meefter op de Synode geworden zijnde , konden nu onbe^mmerd voortgaan met befluiun en veroordeelen. Zij iieten geenen op de Vergaderinge toe , dan Lieden , van wier geneigdheid tot hunne zaak zij zich verzekerd hielden. Maar, dewijl de Herbergiers der Stad klaagden, dat Vreemdelingen, derwaards toegevloeid, om het nou» den der Synode te zien, dikwijls wederkwamen, zonder iets aanfchouwd te hebben, het men van deeze ltrengheid af, en elk inkomen, tot dat het Gebed, bij

elke

(*) Rpgenb, Hift.derRemonftr. II. D. bl. 175. Brandt, III. bl. 670,

Maurits.

Voorzorgen der Synodale Vaderen.

Sluiten