Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

tal

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

De Staaten van

Holland doen de vljandlijkhedenMaaken.

moest ontzien , dewijl zij gereed waren de grootlte gevaaren onder 't oog te treeden, om eer inteleggen en zijne agting te behouden. Door de Krijgsdiensten, den Staat beweezen, lag hij de laatfte hand aan 't werk der Vrijheid en Oppermogenheid der Veriinigde Gewesten : hij hadt, eer hij ftierf, het flreelend genoegen van te zien, dat de éénige Vorst, die zich daar tegen kon aankanten , zich onverduldig toonde, om deeze Vrijheid en Onafhanglijkheid op het ftaatlijkst te erkennen. Men mag zeggen , dat hij het dak gezet hebbe op 't Gebouw des Gemeenebests, waar van zijn Vader de grondflagen gelegd, en zijn Broeder de muuren opgehaald hadt. Welgekoozen was de Zinfpreuk, die hij voerde , Patriteque, Patrlque; willende daarmede te verftaan geeven , dat zijn Beleid en Wapenen den Vaderlande en der gedagtenisfe zijns vermoorden Vaders waren toegewijd (*).

Vrugtloos zogt Willem de II, die, bij gedeelten , en niet zonder eenige vertoevingen , waar van wij de oorzaaken naderhand zullen opgeeven, in alle de Waardigheden, door zijn Vader bekleed , gefield werd , den Oorlog voorttezetten. De Franfchen, zeer bekwaam, om den laeeten tocht na roem ineen zo jeugdig gemoed fterk aanteblaazen , hadden hem reeds in hunne belangen overgehaald. Met veel aandrangs wilde hij het werven van nieuwe manfchap

be-

(*) d'Estrades, als boven. 33*.

AtBERYÜfirw.p.330. 335.

Sluiten