Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beb. NEDERLANDEN. 501

dat het affchaffen deezer hooge Bedieningen geeuzins den Lande ontzette van het genot der aangenaamheden van den buitenlandfchen Vrede en van de

binnenlandfcbe rust De Raadpenfionaris de

Witt betoonde , in deeze gewigtige omitandigheid, alles, wat zijne Itoute, vaste en vooruitziende Staatkunde vermogt. In alle Steden, waar men zorgde, dat de Uitfluiting gelegenheid tot opfchuddïng kon geeven , werd de Bezetting vermeerderd. Op het les , en naderhand valsch bevonden, gerugt, dat Graaf Willem van Nasfau , met eenige duizend Knegten, van 'Groningen na Amflerdam op weg ware, om de vernietiging der ABe van Uitfluiting met geweld dcortedrijven, werden, naa't verfterkender Bezettinge, Buitenwagren uitgezet, en gewapende Vaartuigen op 'c T en op den Am ft el gelegd. Het Vaandel van deezen Graaf , 't welk de Staaten verdagt hielden , deeden zij uit Dordrecht vertrekken. Ook maakten zij eenige verandering in hunne Lijfwagt: zij verdeelden deeze in vier Vaandelen , eenige Overllen en Gemeenen, die men oordeelde te zeer aan 't Huis van Oranje verbonden te zijn, afdankende, of verplaatsende. Dan die ongerustheden ver. dweenen allengskens: de herftelling des Vredes maakte de gemoederen der Hollanderen, van tijd tot tijd, onbekwaamer , om indrukzels, ten nadeele der tegenwoordige Regecringe, te ontvangen (*). —.

Veel

(*) TijüRLOE's Papers, l\ p. 392.519-521.S47.548. 577. Aitz. III. D.bl. 1068.1172. WiCQ.Liv.Vm.p.450 O 5

Staatsie egeeRltvG.

Sluiten