Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 229

luister deezer overwinninge verdoofde. Hij herriep het gegeeven bevel , om quartier te verleenen. De Franfchen vielen met woede op de Hollanders aan, en verfloegen allen , die zich door de vlugt niet wisten te redden. Lodewijk de XIV, niets meer te vreezen hebbende, trok met de rest des Legers de Brugge over (*).

In deezervoege werd, bijkans zonder eenige moeite, maar niet zonder roem, deezen overtocht des Rhijns volbragt : een overtocht door de Franfche Dichters hemelhoog verheeven. Die zweem van grootsheid, welke Lodewijk de XIV. aan alle zijne daaden wist bijtezetten , de verbaazende fchie= lijkheid zijner overwinningen, de luister zijnerregeeringe, de drift zijner Hovelingen, om hem tot een Afgod te maaken, en de fmaak Ais Volks, inzonderheid der Parijzenaaren, voor vergrooting , gevoegd bij de onkunde van den Oorlog, bragt te wege, dat men te Parijs deezen overtocht des Rhijns als een wonder uitlchreeuwde. Het heerfchende gevoelen was , dat het geheel Leger zwemmende de Rivier overtrok , onder 't oog van een wel verfterkt Leger, ondanks het grof gefchut van een Berk Fort, het Tolhuis geheeten (f). — Waarheid is het, dat deeze overtocht veel fcheen te betekenen, en met de daad zeer gevaarlijk zou geweest hebben, was de tegenoverz jde wel bezet en befchermd geweest.

DJ

C*) Mem de Gpiche, p. 402. 403. y\j Siccie de Leun A/V-

P 3

Staa

Regee-

RIWO.

Sluiten