Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 19

handhaaven der twee gemaakte Overéénkomften bij het fluiten van den Nieuwmeegfchen Vrede- —— De Graaf d'Avaux deedt rechtftreeks daar tegen overgehelde eifehen. Hij gaf de Staaten te kennen , dat zijn Koning alle verbintenis van hunnen kant met eenige andere Mogenheid zou aanmerken als tegen hem gerigt : en, daar hij hunne vriendfehap zogt, vorderde hij , op een ftraffen toon , in 's Konings mam , dat zij zich zouden verklaaren, of zij eene Verbintenis met hem wilden aangaan, en wanneer (*>?

Twee zo lijnrecht flrijdige voortlellen , door twee ontzaglijke Mogenheden , die men even zeer zogt, te ontzien , niet gedaan in bijzondere onderhandelingen , maar in de Vergadering der Staaten, veroorzaakten geen geringen kommer , en niet weinig verdeeldheids. De ijverige Gemeenebestgezinden helden fterk tot de zijde van Frankrijk ; dan , uitgenomen acht of tien, hadden geen moeds genoeg, om openlijk tegen den Pfins van Oranje aantewetken. Men vindt 'er , die , in bijzondere gefprekken met den Graave d'Avaux, bekenden , dat één der gefchiktfte middelen, om een uit den aart befchroomd en vredelievend Volk oyertehaalen, de vrees was ; en dat men den Oorlog nog meer ontzag , dan den Prins van Oranje. Eene leus van dien aart bragt,

bui-

(*) d'Avaux , I. p. 44. 46. 48. 85. 91. Heil. Merc, 1680. bl. 18 — 87,

B a

Willem

db III.

Sluiten