Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 GESCHIEDENIS

Staats-

Ri C£ERli.Q.

Oproeren wegens «je i'agte-jijen in Holland.

Helling tot Stadhouder, viel 'er in dit Gewest niets van dk.n aart voor. .Alleen werd een enkel Lid der Regetring van Middelburg bewoogen om .vrijwillig afftand te doen van 't bewind, Schoon het Graauw op zommige plaarzen beweeging gemaakt heeft om de Pagterijen te d jen affchaffen, bleef de Verpagting in gebruik. De Luitesant-Generaal Eves.tsen hadt last van zijne Hoogheid , om , des noods, de Pagters legen den moedwil van de heffe des Volks bijte ftaan- De Regeetiflg deedt twee of drie belhamels bij den kop vatten, die niet, dan naa lang zitten, weder op vrije voeten gefield weden. Zijne Hoogheid verfchafte aan twee derzelven Brieven van misdaads- nitwisfing (*).

't Was bovenal in Holland, dat ue opfchuddingf n wegens de Pagterijen zich op het daérlijfet en verwcestendst vei oonden , fchoon de Stadhouder 'er zo veel niet van kon trekken tor. vermeerdering zijns gezags, als in andere Gewesten» Hfet Graauw Ipeeh de in deeze omfla; digheden eene rol, die gelukkiger veranderingen voor 't zelve zou .hebben kunnen veroorzaaken, indien ze beter aangelegd en volvoerd ware. — Met den aanvang van Zomermaand des jaars MDCCXLVIII. ontdekte men aan verfcheide oorden van Holland zo veel gemors en misnoegens te^en de Pagters en Pagters Bedienden, dat Gecommitteerde Raaden eene Waarfchuwing, op naam van

zijne

(*) Not. Zeel. 174S. bl. 118. en 1749. bl. 95. 11^. 153.

Sluiten