Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 27

den, om over infraétie in dezelve te moeten doleeren , daar en zoo als het con« form d? Regeerirgsform behonrd.

Wy tnbben niet willen afzyn de receptie der voorfz. Misfive by deezen te accufeeren en teffens te communice* ren , dat liet oogmerk van onze Commisfie alleentg beftaande in een onderzoek der diffWenten tusfchen de meerderheid der Ridderfchap en de Ste 'en Deventer, Campen en Z volle over het recht en de wyze van overfremqrr'g ter Staats-Vergadering deezer Provincie in zulke gevallen, waar in volgens de cenfti tutie met pluraliteit kan worden geconcludeerd, wy by gevolg geenzints nog door eene asfopiatie, nog ook door eene decifie dier gefchillen, aan ons door de beide Parïhyen thans opgedragen, eenige prejudicie zouden kunnen toebrengen aan die regten en geregtigheden , welke by het 10 Art. der compromisfortaale uitfpraak te trieermaalen ge.meUd , aan de Steden H Efelt en Steenwyk zyn toegekend.

Terwyl wy al ven'er niet kunnen treden in een ond -rzoek, of en in hoe verre aan die voornoemde regten eenige in. fradtie zoude mogen zyn toegebragr, aangezien de voornoemde uitfpraak niet door de hooge Bondgenooten maar door de Heeren Staaten van Holland is gedaan.

Blyvende wy egter bereid, om ingeval 'er zig eene gunltige geleegendheid toe mogte opdoen, de Leden van de Ridderfchap en Steden te recommandeeren , de Steden Hasfelt en Steenwyk by haare welherbragte^regten te bewaaren.

En hier meede,

Ede~

Sluiten