is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1787. 95

de goede zaak aanbieden. Wy hebben de eer om deezen te Onderichryven,

Zaandam den 16 November 1780 en volgende dagen.

(Was geteekend,) enz.

Alzo 'er te Wormerveer tot noch geen Gelegalifeerd Exercitie -Genootfchap exteerd , noch een Burger-Schuttery is , zo verklaren de Ondergetekende Burgers en Inwoonders van Wormerveer, zich voor 't overige te voegen by het Dank-Adres door de Burgers en Inwoonders van Zaandam, (aan Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland.) getekrod den 16 November 1786, en volgende dagen.

Aclum Wormerveer den 25 November 1786, en volgende dagen.

(Was geteekend,) enz.

CCXLI. Adres van 16557 Burgers en Ingezetenen van Amfterdam en Jurisdictie van dien, met een declaratoir hunner dankbare gevoelens voor Hun Edele Groot Mog ; tnet betuiging van Hun Edele Groot Mog, gevoeligheid en genoegen over der Requeftranten verklaring, In dato 7 Dec. 1786.

De Raadpenfionaris heeft aan Hun Edele Groot Mog. kennis gegeven , dat zig dezen morgen vereerd had gevonden door een deputatie van twee

Ca-