Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 april, ZAAKEN VAN 1787.

Mogende affmekende, wy ons eerbiedig noe* men,

Edele Groot Mogende Heerenl

(Onder ftond,)

Rotterdam U Edele Groot Mog. Onder» den 7 April danige Dienaren, 1787.

(Was getekend)

p. BOOGAERT.

isaac van alphen.

J. p. BOOOflBRT.

P. J. van DER goes.

JACOB herman vingerhoedt.

P. OEVERS.

J. J. ELSEVIER..

J. reepmaker van strevelshoek. samuel van hoogstraten.

N8. I. Oclroy, ende Privilegie verleend by de Heeren Staaten van Holland ende West-Vriesland, aan de Stad Rotterdam, daar by dezelve Stad geoólroyeert endegepriviligeert werd by Lotinge van de Witte en Zwarte Boonen de Burgemeesteren ende Schepenen binnen de voorfz, Stad zelfs te creëeren ende maaken.

D2 Ridderfehap, Edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland, Repra». lenterende de Staten van denzelven Lande, doen te weten, alzoo ons vertoond is by Burgemeesteren ende Vroedfchappen der Stad .Rotterdam van haaren't wegen, ende van wegen de gemeene Burgerye ende Poorteren derzelver Stad, hoe dat by Brieven van Octroy

ende

Sluiten