Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Doorn Rolpalm, 471

breedte. Aan hunne topëindcn zyn deeze ftraalen of bladjes als afgebeeten of verfcheurt, dat door de fcherpe doorens der bladfteelen fchynt te komen, tusfehen dewelke de fcheuten der jonge bladen door moeten fchuiven. Haar langte is omtrent 16—22. duim., zynde de middelfte doorgaans langer als die der kanten ; ze fchynen, als men ze opend by ieder plooi eene ribbe te hebben, maar voor het overige zyn ze heel effen en glad. De coleur der jonge bladen is in 't begin geelachtig, als ze ten vollen uitgefchoten zyn, zo verwen zig de hoeken der plooien groen ,* en op 't laatft worden de geheele bladen grasgroen. De Bloem fteng komt tusfehen de bladfteelen en den ftam uit eene platgedrukte tweefnydige fcheede, of bewaar zak voort, zynde aan zyn wortel mede wat plat gedrukt, omtrent drie vierde duim dik, en zomtyds zeven en meer voeten lang. Ze is in 8-10. leden verdeeld , die allengskcns korter en dunner worden tot de top toe, daar ze als een dun draatje'einden, en ieder lid is van eene fcheede overtrokGg 4 ken

Sluiten