Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Doorn Rolpalm. 473

hard iets eirond fteentje, met een mergachtig vleescho vertrokken, datrypzynde , van buiten rood en binnen geel is •, droog geworden, omgeeft dit vleefch het fteentje, als eene rimpelige huid. Kelk en kroon blyven onder aan de vrucht zitten. Het eenigfte dat van deeze Palm gebruikt wordt zyn de bladen, daar van zo als reeds gemeld is, de bonkosfen gemaakt worden, en in die men meerder dingen van geringen omvang, omze te bewaaren inwikkeld. Deeze Palmboom komt de vierde der bekende waayerbladige Palmen uit te maaken. De latynfche naam van Licuala, die haar Rumphius geeft zou men haar kunnen behouden laten,' en ze dus in de orde der Palmboomen in 't eerfte Deel deezer Verhandelingen te vinden, naar de Schermpalm kunnen plaatzen als volgt.

4. LICUALJ. ROLPALM.

Twee llachtige Bloem. De Kelk in drie verdeelt. De Bloemkrans eenbladig. 6. Meeldraatjes en een ftyl.

De eenzaadige fteenvrücht blyft op de Bloemkrans en Kelk zitten Gg 5 i"

Sluiten