is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de menschmogelyke voorwetenschap en de alöude sterren-voorzegkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 PROEVE OVER J> Z

geeren, en vooral Pythagoras, te verdaan, of deVoorfchriften der Kabbala en Alchimi te bevatten. 6 Neen! Een weinig Sterrenkunde, een weinig Aardrykskunde, een weinig Wiskunde en een goed natuurlyk Oordeel, vond de deur en toegang , tot alle de Astrologifche Kundigheden , zedert eene reeks van Eeuwen open.

Dit vooronderfteld althans geen het minfte oogmerk, tot misleiding of bedrog. Met zulke doeleinden bezielt, fchuvvt men het licht, en men verbergt zich gewooulykagter geheimzinnigheden, om bewondert te worden , aanhang te maken, of ten koste van bedrogenen en misleiden gewin te doen. Neen, de Astrologie geeft in duidelyk ontvouwde Konstregels, aan eenen iegelyken, die zich maar de moeite van het onderzoek verwaardigen wil, den toetftcen in handen, waar aan heure waarde of onwaarde, waaraan heure daging of teleurftelling, in de ontdekking van toekomftige zaken, kan beproefd worden. Deze Wetenfchap, met alle zulke blykbare goede trouw ondcrtusfchen, door zoo vele Eeuwen heên, hare achting ftaaude gehouden hebbende, fchyat een ieder onzydig beöordeelaar, als van zelve overgehaald te moeten worden, om te gelooven, dat hare middelen niet zonder vruchtbare uitwerking, ten opzichte der ontdekkingen van het Toekomende, moeten geweest zyn; Immers dat zy door de uitkomften, niet zoo algemeen zyn gelogenftraft, als de Beftryders dezer Konst wel zouden willen doen gelooven.

§ 83.

Wy moeten hier ook, als een ftuk, waarop myns bedunkens , nimmer ter zaakc, en voldoende is geantwoord t

nog