Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of, dat door het wetgevend beduur, in de verkeerde uitlegging van dezelve , voorziening zij gedaan; wanc fchaft men het gebruik der pijnbank af, zonder te gelijk eene verandering in de manier van procedeeren in Crimineele Zaaken in te voeren, dan loopt de Staat zeer groot gevaar, dat veele misdaaden ongeftraft zullen blijven, hetgeen op het verderf en ondergang van dezelven, zou moeten uitloopen. — Wij durven ons hierin gerust beroepen , op hen, die „het rechterambt in de maatfchappij bekleed hebben, of nog be. kleeden.

Wij moeten het bij deze korte aanmerking laaten blijven, omdat wij ongemerkt verder zouden gaan, dan ons-' oogmerk in dezen was. — Men houde ons dezen uitflap ten goede. —

Wanneer wij, hetgeen door ons tot dus verre gezegd is., kort bijééntrekken , dan zullen wij bevinden, dat in Crimineele rechtsgedingen door eenen rechter moet onderzocht worden, en aan hem volkomen behoort te blijken; dat de misdaad moQglijk zij; dat de daad eene misdaad; dat de misdaad waarlijk begaan; en eindlijk dat de aangeklaagde de daader der misdaad zij. —

Indien hij nu, deze Hukken behoorlijk ten procesfe bewezen vindt, dan kan hij met een gerust geweeten het befluit opmaaken , dat de bedreB 5 ven

Sluiten