is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 448 )

blisfeerde Syfthema voortkomen, dan een 5yilhema te veranderen, waar by den Staat tot heden in ftand gebleeven is.

§. XXXVI.

Onder duizende indirecte oorzaken, welken den val en omwenteling van den Staat kunnen veroorzaken, kan men nog optellen het ter dood brengen van Koningen, Souvereinen , Prinfen of de Hoofden van Gemeenebesten. De moord van een klein kind, uit de iaagfte foort van menfehen geboren , is een misdaad in de oogen Gods, en werd by alle befchaafde Natiën als zodanig geftraft. Wat zal het dan zyn, wanneer het ftaal of het vergif gebruikt word, om iemand van kant te helpen, die aan de beftiering der zaken is? Maar de overmaat van verfoeijing is, wanneer ene verraderiyke hand den Throon met bloed beplengd.

De heilige Schrift en het ligt der reden ftemmen overeen , om ons het afgrysfelyke van zodanig een daad voor oogen te ftellen. De eerfte leerd ons , dat het den Christen voegd onderdanig te zyn aan hen , welken God op de waereid over de volken gefteld heeft. De tweede leerd ons , dat niemand den moeijelyken taak van regeeren op zich zal nemen, indien hy voor zyn leven niet veilig is.

§. XXXVII.