is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7* >

weeten, en bij hen, fomtijds, gemaklijfrer dan bi] bejaarden: zelden vindt men bij volwaslene ziektens, die eenvouwig zijn zonder vermenging van anderen; dit heeft meer plaats bij kinderen, het welk tot de kennis en eeneezmg zeer voordeelig is, maar daar en 'tegen zijn de ziekten der kinderen in het Gemeen fcherper, en worden eerder gevaarlijk ■ Dat men bij elke ziekte een Docter moet roepen, kan ik ligt aanraaelen , en zoude zeer nuttig zijn, maar ik heb nogthans geene verwagtmg, dat deeze raad algemeen zal gevokt worden; dit zoude, gebeuren zo die vrouwen, welken de voornaamfte Geneesheeren der kinderen zijn, zelfs maar eenig denkbeeld hadden van de Geneeskunde, als dan zouden zij zich zeiven minder betrouwen; men ziet immers altijd,dat de kundigfte menfehen hunne eigene zwakheden en gebreken het meest kennen, de dommen alleen zijn het, die denken nimmer te kunnen dwaalen.

De meeste menfehen gelooven, dat'er tot de Geneeskunde niets meêr behoore dan voor elke ziekte een middel te weeten - hier om zijn'erveele lieden, welken, zo dra zMvan eenige ziekte hooren fpreeken, aanftonds Hereed zijn iets optegeeven, dat daar goed voor ts, en dit te bevestigen met te zeggen://- heb er baat bij gevonden, zonder dat men lette 00 de oorzaaken der ziekte, die zeer verfchillcnd kunnen zijn en fomtijds recht tegen elkander aanloopen. De Hoofdpijn, bij voorbeeld,kan (om Hechts oorzaaken op te noemen) ontdaan uit volbloedigheid, ook wordt zij geboren uit zwakheid of gebrek aan bloed; de

eene.