is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Malchus oor afgehouwen,

XIV. Dit heb ik door eigen poogen zo dikwerf ent tóngduurig te vergeefs beproefd, ik wil in af-' hanging van Jefus Geest, door zijne kragt, die fteeds beftrijden. Hier zal ik moeten ftrijderr tot het einde van mijn leven, het kwaad, zo: diep geworteld , wordt niet zo haast overwonnen, ftrijd moet er blijven tot het einde vam mijn leven : maar hoe gelukkig is 't voor mij,, als ik lust mag hebben tot den ftrijd, tegen zulk: eenen gevaarlijken vijand! En hoe vrolijk is 'tt vooruitzicht,ik zal eens zeker overwinnen doon de genade en de kragt van mijnen Heer!

Doch ook dit zij mij ten troost, het Godsbe-j ftier is werkzaam omtrent de misdrijven zijner kinderen , dat dezelve niet zo zwaar zijn, of zulke fchadeiijke gevolgen hebben, als zij door hunne onbedachtzaamheid dikwerf veroorzaaken zouden: Petrus doodde den knecht van den Hoogepriester niet, maar wondde hem alleenlijk. Op die bewaaring mag ik ook ftaat

maaken, dat beftier zal ook voor mij zorgen, als ik door drift of onbedachtzaamheid mij fom- J tijds in de onoverkomelijkfte onheilen ftorten. zoude, dat zal de flagen,die ik onbezonnen doe, kunnen afweeren, en mij behoeden van de onheilen , die ik mij zeiven berokkene; dat beftier is altijd werkzaam ten goede! Ja ik vinde hier de duidelijkfte proeven, dat

het