Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE - EN- DERTIGSTE OVERDENKING.

Jesus met Barrabas ter keuze aan de Jooden voorgesteld.

Mark. XV: 6-10.

En op het Feest liet hij haar eenen gevangenen los, wien zij ook begeerden. En daar was een, genaamd Barrabbas, gevangen met [andere] mede-oproermakers, die in den oproer eenen doodfiag gedaan hadden. En de fchare riep uit, ende begon te begeerei:, [dat hij dede] gelijk hij haar altijd gedaan hadde. En Pilatus antwoordde haar, zeggende, wilt gij dat ik u den Koning der Joden los late? (Want hij wist dat hem de Overpriesters door nijd overgeleverd hadden.)

Matth. XXVII: 15-18. "...

En op het Feest was del Stadhouder gewoon den volke eenen gevangenen los te la-i ten, welken zij wilden. En zij hadden toen eenen welbe»; kenden gevangenen, genaamti Rarabbas. Als zij dan verga-; deit waren, zeide Pilatus tot: haar, welken wilt gij dat Ê u zal los laten , Barabbas of) Jefus , die genaamd wordt: Christus? Want hij wist dati zij hem door nijdigheid oveM geleverd hadden.

Luk. XXIII: 17-19.

En hij moest haar op het Feest eenen los laten. Doch alle 1 de menigte riep gelijkelijk, zeggende: wech met dezen,en: laat ons Barabbas lts. Dewelke was om zekeren oproer, die in de ftad gefchied was, en [om] eenen doodfiag in de 1 gevari;;eni£tè geworpen.

Joan. ,

Sluiten