is toegevoegd aan uw favorieten.

Het belang der waare volksverlichting. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 120 )

lijk befchouwd , ter verdeediging kan ftrekken. Ik weet zeer wel dat zij, voor het Finantiëel belang van de lieden en dorpen, dikwils gewichtig zijn. Maar wat baat het uiterlijk voordeel, zo het verkreegen wordt, voor de verloorene rust en welvaart der burgeren , ten koste van de gezondheid en onfchuld — ten koste van het zedelijk geluk der menfchen ? Ach ! dit was te duur gekogt.

Welke Feesten moesten nu daarvoor in de plaats komen?

Kortduurende — in één dag geëindigde , liever nu en dan wederkeerende, afwisfelende, minst kostbaare, onfchuldige , door de zinnen op verftand en hart nuttig werkende, algemeen deelneembaare Volks-feesten;' liefst zulke, die in het veld der natuur bij dag konden gehouden worden, zo dat zij des avonds gelloten waren , en het volk vrolijk wederkeerde in den fchoot der Familie. Bijvoorbeeld;

ï.) Eene eenvoudige koude maaitijd, nu ééns voor getrouwden , dan eens voor ongetrouwden, waarop de burgers en burgeresfen van eene gemeente of ring genodigd wierden, terwijl het gezelfchap vermaakt wierd, door een ongekunftéide Muziek, verzeld van nuttige volksliederen , die onder de gasten uitgedeeld , op bekende melodiën, van de.

Wtt-