is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengel-poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E U *5

Zy wordt gevoed door zachte zeden: | Nog eens, 'k bemin u! als men 't hart in de oogen ziet,

Verveelt de oprechte minnaar niet: 1 Maar waarom veinst gy toch? beken het maar vrywilüg.

HENDRIK.

IMyn lieve Emilia, 'k vind u zo taamiyk grillig:

Nu , eischt gy dat ik zweeren zal . Hoe zeer ik u bemin? - ik zweer 't, u ten gevall'.

P A S Q. U I N.

En, op myn woord, hy kan ook zweeren, Dat gy hem kunt genoeg charmeeren, Voor iemand die, naar allen fchyn, Ook binnen kort zyn vrouw zal zyn.

EMILIA.

Ziedaar, Heer Hendrik, daar, daar moest ik u verwachten:

Ik ben voor u gefchikt, niet waar? Gy hebt des recht om my, by voorraad, te verachten?

't Hangt Hechts aan u; 't is alles klaar:

Dus is het niet met my gelegen ;

Myn hart bemint oprecht en trouw,

F 3 J*